تور تایلند
آب و هوای سامویی

آب و هوای سامویی

در این قسمت اطلاعاتی در مورد آب و هوای تایلند و شهر های مختلف آن مانند  آب و هوای سامویی ارائه میشود .این اطلاعات برای گردشگران تایلند و کسانی که میخواهند به تایلند سفر کنند و در مورد اب و هوای تایلند کسب اطلاع کنند مفید می باشد. 

 

آب و هوای سامویی Samuii Weather آب و هوا سامویی در بیشتر اوقات سال خشک است و فصل باران فقط به ماه نوامبر محدود می شود.سامویی دو فصل دارد: یک…